loader image

برگذاری جلسات B2B

پرزنت توانمندی های شرکت توسط کارشناس ارشد واحد بازرگانی

پرزنت توانمندی های شرکت توسط مدیر بازرگانی شرکت

امضای تفاهم نامه با پتروشیمی های کارون و تندگویان

بازدید نماینده محترم وزیر نفت از شرکت پرتو صنعت پاژ

اجلاس داخلی رؤسای تعمیرات در شرکت پرتو صنعت پاژ

همایش رؤسای تعمیرات در شرکت پرتو صنعت پاژ همراه با پرزنترهای خارجی

عقد قرارداد ایران و هند مابین شرکت پرتو صنعت پاژ و تیریونی توربین

بازدید نماینده محترم ولی فقیه از شرکت پرتو صنعت پاژ