loader image

واحد بازرگانی

با توجه به رشد روز افزون تجارت و صنعت در دنیای امروز، واحد بازرگانی به عنوان یکی از ارکان اصلی شرکت ماموریت دارد با شناخت و آگاهی محیطی ، بازار سودمندی برای شرکت ایجاد نموده و مسیر رشد و توسعه را فراهم نماید. دپارتمان بازرگانی شرکت پرتو صنعت پاژ با توجه به پتانسیل های موجود، فرصت های کاری را شناسایی نموده و با تهیه و تدوین پیشنهادات و اسناد مناقصه زمینه را برای عقد قراردادهای جدید و مشارکت های نو فراهم می نماید. علاوه بر این موضوع واحد بازرگانی شرکت پرتو صنعت پاژ با بهره گیری از تیم بازرگانی فنی مجرب علیرغم محدودیت ها و تحریم های موجود در کشور قابلیت تامین تجهیزات و مواد اولیه قطعات مورد نیاز پتروشیمی های کشور را به واسطه همکاری با شرکت های بازرگانی بین المللی در اروپا دارا می باشد. این مهم سبب گردیده است که تجهیزات مورد نیاز پتروشیمی ها در کمترین زمان ممکن و با قیمت های رقابتی نسبت به مشابه خارجی تولید شود.

ارسال این صفحه به دیگران
ارتباط با مدیر این واحد: R.Hosseini@partosanatco.ir