loader image

برگذاری جلسات B2B

 

 

 

در حاشیه نمایشگاه حمایت از تولید داخل با تمرکز بر صنایع پتروشیمی خلیج فارس که در جزیره کیش برگذار گردید شرکت پرتو صنعت پاژ موفق به ارائه راه حل برای برخی مشکلات فنی مطرح شده از جانب کارفرمایان در قالب جلسات B2B گردید. همچنین در این جلسات پتاسیل های موجود در راستای داخلی سازی قطعاتی که پیش¬تر از خارج از کشور تامین می-شد، مطرح گردید و لذا این شرکت موفق شد تا بازارهای جدیدی را در راستای خودکفایی کشور عزیزمان در صنایع پایین دستی بگشاید.

 

 

 

 

ارسال این خبر به دیگران
ارتباط با مدیر این واحد: